Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse møter et enormt skifte

Forbindelsen mellom markedsføring og ledelse er en som ikke er åpenbar for mange mennesker. Dette er fordi de to vanligvis blir sett på som separate funksjoner i en bedrift.

Markedsavdelingen håndterer sine ansvarsområder, slik som reklame og salg. Administrasjonen håndterer på sin side ledelsen av de ansatte og strategien. De opererer altså ikke så tett opp mot hverandre.

Men i vår stadig tverrfaglige verden begynner linjene mellom de forskjellige avdelingene sakte men sikkert å bli uskarpe. Denne trenden med separate felt som i økende grad overlapper hverandre har pågått i noen tiår nå.

Etterhvert som tiden går, så spår eksperter at flere og flere mennesker rett og slett vil trenge å være en kombinasjon av alle disipliner. Dette for å oppfylle jobbbeskrivelsene.

Markedsføring og ledelse møter en spennende fremtid, og kanskje blir markedsførere lederne i dette rommet?
Hvem som blir sjefen i fremtida er kanskje ikke så enkelt å si.

Markedsføring og ledelse innebærer mye ansvar

Dette demonstreres i markedsavdelingen i form av å påta seg lederansvar. Det er i lys av utviklingen som har skjedd på tvers av markedsføringslandskapet.

Enkelt sagt endrer markedsføringsverdenen seg raskt, og organisasjoner må hele tiden være på tå hev for å forbli relevante i markedet.

Dette krever at markedsavdelingen tar ansvar for sin virksomhet med mer autonomi. Det er for å utføre retningslinjer som de mener er nødvendige i en relevant tidsramme.

Sannheten er at med utviklingen som skjer i stadig raskere tempo, så kan den tradisjonelle byråkratiske strukturen til de fleste organisasjoner ganske enkelt ikke ta beslutninger i en tidsramme som betyr noe.

Tradisjonelt ville markedsavdelingen sende forespørsler til administrasjonsteamet for godkjenning. Administratorene ville overveie seg imellom og gi markedsføringsteamet sin endelige beslutning.

Problemet med denne prosedyren, systematisk som den er, er at det tar altfor lang tid å utfolde seg. Når ting beveger seg så raskt som i dag, så er det rett og slett upraktisk å gjøre ting på denne måten lenger.

En markedsfører i dag kan fort ende opp med å bli morgendagens leder basert på sin kompetanse.
Driver du med markedsføring i dag, så innehar du mye kompetanse som blir viktig fremover.

Markedsføring og ledelse nærmer seg hverandre som disipliner

Som et resultat begynte organisasjoner som var tidlig ute med å innse dette problemet å gi økt nivå av autonomi til de forskjellige avdelingene for å utføre sine beslutninger slik de måtte ønske.

De forskjellige avdelingene ble betrodd beslutningsmakten, som tidligere var monopolisert av det administrative teamet.

Dette har ført til at markedsavdelinger måtte ta på seg mange lederansvar. Ikke lenger kunne de bare klandre skylden for at et administrasjonsteam sin svikt i å behandle forespørslene var mislykket.

Lederne for markedsavdelingen må nå bli de endelige beslutningstakerne i de fleste situasjoner markedsavdelingen vil møte.

Dette betyr at de nå bare er ansvarlige for sine egne suksesser og fiaskoer. De kan ikke gi skylden videre til noen andre. Det legger ikke bare litt ekstra press på markedsavdelingen, men det vil også tvinge dem til å vokse som mennesker.

Markedsføring og ledelse er i ferd med å bli til ett, da den ene tar over den andre grunnet innovasjonen.
Ideen blir til en plan, som til slutt ender opp med en handling fra markedsføreren.

Markedsførere kan ende opp med å bli fremtidens ledere

Alle i markedsavdelingen, ikke bare lederne og direktørene, må lære seg å ta kontroll over situasjoner når anledningen krever det. De må lære de lederegenskapene som er nødvendige for å ta på seg denne nylig oppdagede autonomien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *