Markedsføringsplan

Markedsføringsplan for din bedrift

Markedsføringsplan er en virksomhetsinnsats for å utstyre et omfattende og passende veikart for organisasjonens markedsføringsstrategier og mål som er nyttige for organisasjonens samlede forretningsplaner. Salgsfremmende tiltak, tekstforfatter, markedsundersøkelser og alt annet derimellom er inkludert under paraplyen til en markedsføringsplan.

En markedsføringsplan er vanligvis ekstremt bred i sitt omfang og dekker alle emner og vinkler eksternt relevant for det aktuelle produktet. En markedsføringsplan dekker vanligvis oversikten over det nåværende kommersielle landskapet, markedsfremskrivninger, uttalte markedsføringsmål, begrensninger i budsjettet, regulatoriske restriksjoner og tidslinje for markedsføring bare for å nevne noen.

En markedsføringsplan illustrerer at det fort er en hel del du bør tenke over når du skal markedsføre.
Salg, ytelse, innovasjon, og ikke minst strategien bør være en viktig del av din plan!

Formålet med en markedsføringsplan

Det underliggende formålet med å utvikle en omfattende markedsføringsplan er å gi struktur til markedsføringsoperasjonene i organisasjonen. En markedsføringsplan gir et overordnet rammeverk for markedsføringsoperasjoner og gir retning. Ved å gi et mål, forslag for å oppnå målet så vel som å kontrollere mekanismer for å måle suksess under markedsføringskampanjen, gir markedsføringsplaner de involverte en god ide og visjon om hva som må gjøres og hvordan de skal gjøre det.

Markedsplanen vil utfylle de overordnede målene og visjonen for organisasjonen generelt. Markedsføringsplanen vil ideelt sett styrke organisasjonens samlede stilling hvis den blir vellykket utført. Markedsplanen bør formuleres med dette overordnede målet for organisasjonen i tankene.

Få markedsoversikt!

Den første delen av en markedsføringsplan etter sammendraget er vanligvis markedsoversikten. Markedsoversikten vil vanligvis gå gjennom aktuelle trender som først påvirker det generelle forbrukermarkedet. Makroøkonomiske trender, lavkonjunkturer og anslag for økonomisk vekst vil alle bli diskutert i moderat detalj så langt det er relevant for det aktuelle produktet.

Markedsoversikten vil også diskutere trender i det spesifikke forbrukermarkedet. Veksten sammenlignet med den samlede økonomien vil bli analysert og diskutert, sammen med implikasjonene for organisasjonens markedsføringstiltak. Markedsrisikoen vil bli regnskapsført og løsninger for å oppveie dem vil vanligvis også være i markedsføringsplanen.

Hovedhensikten med å starte med markedsoversikten er å gi publikum et «stort bilde» syn på situasjonen og sakte begrense omfanget derfra. Den økonomiske oversikten gir også grunnlaget for at forslag blir lagt videre inn i markedsføringen. Uten denne oversikten kan det hende at mange forslag ikke gir mening for de som ser på planen for første gang.

Din markedsføringsplan bør gi deg god oversikt over markedet, som om du bruke kikkert!
Din oversikt over markedet ditt bør være helt klar!

Forskning og funn i markedsføringsplan

Etter at det økonomiske miljøet er tilstrekkelig detaljert, vil de fleste markedsføringsplaner ha et avsnitt om forholdene som er spesifikke for de aktuelle forbrukermarkedene. Hvem målmarkedet er, trender i disponibel inntekt i målmarkedet og kvalitative trender i deres smak vil alle bli berørt med mer.

Der det er mulig, vil data fra forskningsresultatene bli presentert, vanligvis i form av diagrammer og tabeller. Forskningen bør holdes så enkel som mulig uten å neglisjere sentrale fakta og funn. Denne delen er ment å kvantifisere forskningen som er gjort av forskerteamet, slik at andre kan forstå hva de har funnet.

Presentatører bør helst bestå av de som gjorde selve forskningen. På den måten vil de være bedre i stand til å forklare funnene sine, samt svare på spørsmål fra publikum ganske enkelt fordi deres intime kunnskap om emnet.

Markedsføringsmål og mål

Det skal alltid være et avsnitt i en hver markedsføringsplan som går gjennom målene og målene for selve planen. Mål og mål skal først uttales generelt og videre fordeles for å gi hvert team i markedsføringskampanjen en god ide om hva som forventes av dem.

Målene og målene i en markedsføringsplan setter tonen for hele markedsføringskampanjen. Det gir klar og konsis retning til markedsførere som er involvert, og gir dem en nøyaktig måte å vite hvor godt de gjør. Hver gang et markedsføringsteam er i tvil om hvor godt de gjør det eller hva de skal gjøre, kan de alltid henvise tilbake til det overordnede målet. De kan også se på sine egne spesifikke mål for å finne retning og forhåpentligvis inspirasjon.

En plan er helt essensielt for å lykkes innen markedsføringen.
Din plan bør være lagt nøye, slik at du får optimale resultater.

Markedsføringsbudsjettet

Hver markedsføringsplan må ha et budsjett som er detaljert og entydig. Fordi ingen organisasjon har ubegrensede økonomiske ressurser, er et detaljert markedsføringsbudsjett viktig for å gjøre det klart for markedsførerne hva ressursbegrensningene er. Det er viktig å gjøre markedsføringsteam oppmerksom på ressursene som står til rådighet. Dette for å gi dem beskjed om hvilken støtte de kan forvente fra organisasjonen og hva deres forbruksgrenser er.

Ved å avklare hva de økonomiske ressursene er for markedsføringsplanen, kan markedsføringsteam vite hva de kan og ikke kan gjøre helt fra begynnelsen. Dette er mye å foretrekke sammenlignet med en situasjon der økonomiske grenser bare blir oppdaget midt i en markedsføringskampanje. I disse tilfellene kan hele markedsføringskampanjen være i fare rett og slett fordi markedsførere ikke visste hva deres evner var.

Markedsføringsmiks: De 4 p-ene

Markedsføringsmiks er en veldig viktig vurdering i enhver omfattende og vellykket markedsføringsplan. Marketing mix refererer til markedsføringsverktøyene som en organisasjon kan bruke for å maksimere produktomsetningen. De 4 P-ene her refererer til produkt, pris, kampanje og sted.

Spørsmålet om produkt bør bestemmes ut fra målmarkedet. Målmarkedet bør velges basert på det aktuelle produktet eller omvendt. Derfor er kampen harmonisk og sjansene for å lykkes maksimeres. Pris refererer til prisklassen på produktene som markedsføres. Dette bør også avhenge sterkt av målmarkedets art og deres skjønnsmessige kjøpekraft.

Spørsmålet om markedsføring refererer til markedsføringsstilen som vil bli brukt. Dette vil avhenge av hva som appellerer mest til målmarkedet, men også de økonomiske begrensningene som er angitt i markedsføringsbudsjettet.

Sted refererer til distribusjonskanalene som vil bli brukt for å få produktet til å markedsføre. Dette avhenger også av arten av målmarkedet. For eksempel, hvis målmarkedet er regionalt, kan visse detaljhandelskjeder fungere bedre enn andre, avhengig av deres tilstedeværelse i det spesifikke regionale markedet.

De 4 P-ene fungerer veldig intimt av hverandre. Så snart den ene endres, må de andre tilpasse seg den. Det er derfor det er så viktig for markedsførere å hele tiden overvåke situasjonen og gjøre de nødvendige justeringer så snart det trengs.

Markedsføringsplan bør inneholde teori, slik som de 4 p-ene.
Det er lurt å bruke teori og oppslagsverk når du legger din plan!

Kontrollerende mekanismer: Hva utgjør suksess?

Spørsmålet om hva som teller som ønskelig og uønsket i en markedsføringskampanje, bør ideelt avklares i en markedsføringsplan før noe blir gjort. Mange mennesker har forskjellige ideer om hva som teller som suksess og hva som ikke gjør det. Dette er grunnen til at det må settes en klar standard helt fra begynnelsen av, som er detaljert, grei og entydig. På den måten vil alle vite hva de trenger å gjøre for å kunne spille sin rolle i den overordnede markedsføringsplanen.

Alle vil også vite når de er på kurs og hvordan de skal rette seg opp så snart som mulig. Alt dette vil bidra til effektiv og effektiv gjennomføring av enhver markedsføringsplan. Standardene for suksess bør også konsultere de overordnede målene for selve markedsplanen, så vel som for organisasjonene som helhet.

En markedsføringsplan for suksess

En godt avrundet markedsføringsplan er helt avgjørende for å bestemme suksess eller fiasko for en storstilt markedsføringstiltak. Å kunne tenke seg en slik plan som dekker alt fra hvordan det går med økonomien, hvem målforbrukeren er og hvordan de oppfører seg helt til hvor mye som er satt av til hele driften, er det som skiller bærekraftige organisasjoner fra de som vil ikke stå testen av tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *