Psykologisk prissetting

Hjernen er viktig innenfor psykologistudier.

Psykologisk prissetting

Psykologisk prissetting kan være et ukjent begrep for mange, spesielt hvis du ikke har noen nærliggende kunnskaper. Strategien for psykologisk prissetting er unik ettersom den utløser en slags terskelverdi hos potensielle kunder.

I bunn og grunn handler det om at prisen som er satt for et produkt samsvarer med verdien den kan tilby kunden. Denne type verdi kan være definert som ulike behov kunden har. Eksempler på dette er fysiologiske behov, trygghets behov og anerkjennelse.

En mobiltelefon kan koste flere tusen kroner uten at den tilfører noen form for ekstra verdi når det kommer til ytelse og levetid, sammenlignet med konkurrenter. Men den kan tilføre en annen verdi som gjør at man får lyst til å betale flere tusen kroner. Den verdien er status.

Alt handler om psykologisk prissetting i slike situasjoner. Eksempelet på mobiltelefonen minner veldig om iPhone og måten den blir markedsført på. Dette er ikke lenger bare en vanlig mobiltelefon som gir deg grunnleggende behov. Dette symboliserer status i stor grad.

Prissettingsmetoder

Det finnes ulike metoder for hvordan man bør prise et produkt, og du må samtidig klare å treffe terskelverdien til kunden uten at prisen blir for høy. Det finnes som regel to veier å gå ved prissetting av et produkt. Den ene er høy pris og den andre er lav pris.

Under har vi listet opp noen forskjellige prissettingsmetoder ditt selskap kan velge mellom:

  • Kostnadsbasert prissetting
  • Markedsbasert prissetting
  • Konkurransebasert prissetting

Dette er metoder man i stor grad bør benytte ut ifra nåværende og fremtidige situasjoner som selskapet vil befinne seg i. I stor grad benyttes en kostnadsbasert prissetting, men det avhenger selvfølgelig fra bedrift til bedrift og bransje.

Det går rett og slett ut på at du beregner kostnader knyttet opp mot ditt produkt eller din tjeneste for at du skal kunne bestemme prisen, og selge med fortjeneste. Kostnadene kan fort være knyttet til lønn, produksjon og andre variabler.

Psykologi i markedsføring kan spille på å rose kundene.

Benytt flere prissettingsmetoder for vekst

Hvordan skal ditt selskap få vekst gjennom ulike prissettingsmetoder? Det avhenger av markedet, etterspørsel og hvilken bransje ditt selskap opererer i. Vi har allerede nevnt metoden for kostnadsbasert prissetting. Men, hva med de andre metodene?

Markedsbasert prissetting benyttes i de tilfellene hvor det er høy etterspørsel på varer og tjenester. Her kan prisen på et produkt være skyhøyt, siden det er så populært. Dette er metoden du bør bruke dersom ditt selskap har et produkt som er høyt etterspurt.

Konkurransebasert prissetting gir deg muligheten til å prise deg på lik linje med dine konkurrenter, i stor grad. Kundene vil garantert ikke ha høyere pris enn dine konkurrenter, derfor kan det være en ulempe å prise produktene dine høyere i denne situasjonen.

Dette er for produkter og tjenester som er meget utbredt i din bransje og som du tilbyr på lik linje med konkurrenter. Et eksempel på det kan være sko, møbler og klær for å nevne noen. Det lønner seg derfor ikke å prise deg høyere, med mindre du innehar et eksklusivt produkt.

Ikke vær redd for å prøve ulike metoder og strategier

Det veldig mange selskaper er redde for i starten, er nettopp det å begå feil. Men man lærer alltid av feil, så derfor bør man kunne tørre å satse og begå noen feil på veien. Du må finne ut av hvilke metoder og strategier som passer for dine produkter og tjenester.

Dersom du velger å markedsføre dine produkter og tjenester basert på prisen du har satt, så vil det kunne føre til både fordeler og ulemper. Fordelene her kan være mange, og det kan føre til at ditt produkt eller din tjeneste blir så populært at du får en stor kundemasse.

Vi sier at du tilbyr et produkt av samme verdi og som dekker samme behov som kundene tilbyr, men er priset lavere uten at du går med tap. Du vil selvfølgelig være avhengig av at flere kunder kjøper produktet ditt, men da vil du tiltrekke deg mange nye kunder.

Til syvende og sist må du tørre å satse, og benytte ulike prisstrategier og forskjellige metoder for å kapre en god markedsandel. Dine konkurrenter vil alltid være på tå hev, derfor er det viktig at du legger merke til enhver minste detalj som omhandler ditt produkt på markedet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *